Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/1993

Byggeri og renere teknologi

01-01-1993MILJØTEMAER; Ressourceforbrug : energiråstoffer, brændsler : Materialestoffer : vand : landskaber; Sundhedsbelastninger : kemiske/biologiske belastninger : fysiske belastninger : psykiske belastninger; Miljøbelastninger : globale belastninger : regionale belastninger : lokale belastninger; SYSTEMBESKRIVELSE; Bygninger og deres bestanddele; Byggeriets faser og processer; MILJØTEMAER KNYTTET TIL HELE BYGNINGEN OG TIL ENKELTE FASER AF LIVSFORLØBET; Energiforbrug i bygningens driftsfase; Vandforbrug i bygningens driftsfase; Indeklimaproblemer; Arbejdsmiljøproblemer ved opførelse, renovering og nedrivning af bygninger : tværgående information og lovgivning : fysiske påvirkninger : ulykker og sikkerhedsforhold : kemiske belastninger; MILJØTEMAER KNYTTET TIL MATERIALER, BYGGEVARER OG BYGNINGSDELE; Natursten, sand, sten, ler og kridt; Beton, mørtel, gips etc.; Tegl, porcelæn, letklinker og fliser : glaseret tegl : sanitetskeramik, porcelæn; Metaller : stål og jernstøbegods : aluminium og aluminiumslegeringer : kobber og kobberlegeringer : zink : bly og blylegeringer; Træ : nåletræ : trykimprægneret træ : vacuumimprægneret træ : løvtræ : limtræ : finér : træfiberplader : træspånplader : træbeton; Organiske materialer : papir og pap : linoleum og kork; Mineralfibermaterialer : plast : polyvinylchlorid (PVC) : polyethylen; Glas; Bituminøse materialer; MalevarerLæs publikation