Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 38/1993

Bortskaffelse af organisk affald - miljø og økonomi

01-01-1993GRUNDLAG OG METODE; Organisk affald; Systembeskrivelse; Miljøvurderinger; Økonomiske vurderinger; Samlet vurdering; FORBRÆNDING; Ressourcer og emissioner; Miljømæssig vurdering; Driftsøkonomisk vurdering af forbrænding; Samfundsøkonomisk vurdering; DEPONERING; Driftsøkonomisk vurdering af deponering; BIOGAS; Driftsøkonomisk vurdering af bioforgasning; Samfundsøkonomisk kalkule; CENTRAL KOMPOSTERING; Driftsøkonomisk vurdering af central kompostering; HJEMMEKOMPOSTERING; Systemafgrænsning; Driftsøkonomisk vurdering af hjemmekompostering; SAMMENSTILLING; Ressourceforbrug; Driftsøkonomi; Samfundsøkonomi; METODEEVALUERING; Miljømæssige forhold; Økonomiske forholdLæs publikation