Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/1993

Bly og cadmium i kompost

01-01-1993

AFFALDSSORTERING; Metode : Organisering af indsamling og sortering : sortering af grønt affald : sortering af rødt affald; Resultater : grønt affald fra enfamilieboliger : rødt affald fra enfamilieboliger : sammenstilling af resultater fra enfamilieboliger : Grønt affald fra flerfamilieboliger : grønt affald fra sommerhudse : fejlplacerede fraktioner i grønt affald; AFFALDSANALYSER; Prøveudtagning; Prøveforberedning : grønne affaldsfraktioner : røde affaldsfraktioner; Analysemetoder; Resultater : grønne affaldsfraktioner : røde affaldsfraktioner; DISKUSSION AF AFFALDSSORTERING OG AFFALDSANALYSER; Affaldssortering; Affaldsanalyser : grønne fraktioner : røde fraktioner; Evaluering af affaldssortering og affaldsanalyser; TUNGMETALKILDER; Blyholdige produkter : loddetin : messing/rødgods : blysvøb : malingrester (pigment, sikkativ) : plast (pigment) : PVC (stabilisator) : batterier : benzinadditiver : indirekte belastede produkter; Cadmiumholdige produkter : akkumulatorer : plast (pigment) : PVC (stabilisator) : indirekte belastede produkter; Andre kilder : industrielle kilder : afsmitning : atmosfærisk nedfald; PRODUKTANALYSER; Udvælgelse af produkter : papir : plast : metaller : kapsler og korkpropper; Prøveforberedning; Analysemetoder; Resultater : papir : plast : bleer; MASSEBALANCER; Forudsætninger for opstillingen af en massebalance; Forskellige scenarier : enkeltkilder : varierende fejlsorteringsgrad; DISKUSSION AF PRODUKTANALYSER OG MASSEBALANCER; Produktanalyser : papirprodukter : plastprodukter; Tungmetalbalancer : danske forhold

Læs publikation