Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 61/1993

Behandling af kildesorteret husholdningsaffald på Sinding Biogasfællesanlæg

01-01-1993

INDSAMLING; Indsamlingsmetode, systembeskrivelse; Komposterbar fraktion (enfamilieboliger); Komposterbar fraktion (etageboliger; Indsamlet og behandlet mængde affald; Vurdering af affaldets kvalitet; ANLÆGSBESKRIVELSE; Beskrivelse af forsøgsanlæggets behandlingstrin og maskinelt udstyr; Forbehandling; Hygiejnisering; Udrådning; Separering; RESULTATER AF FORSØGET; Forsøgsprogram; Driftsresultater og forsøg; Råvarer og gasproduktion; Masseflow; Råvare- og produktdata; Syretal; Separering; Veterinære forhold v/Bent Esbensen; Arbejdsmiljømæssige forhold; Energibalance; REVIDERET ANLÆGSKONCEPT FOR DEN VIDERE DRIFT AF ANLÆGGET; ØKONOMI; BILAG; Sorteringskriterier; Madaffald; Analyseværdier; Månedsdata; Teknisk beskrivelse af anlægget

Læs publikation