Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 41/1993

Anvendelse af nedknust tegl og beton som fyld i ledningsgrave

01-01-1993Resultater fra laboratorieforsøg; Resultater fra fuldskalaforsøg; Mængder for anvendelse af knust materiale i ledningsgrave; Materiel; NORMKRAV TIL FYLDMATERIALER I LEDNINGSGRAVE; Ledningsgraves principielle opbygning; Grundforstærkning; Udjævningslaget; Omkringfyldning; Tilfyldning; MÆNGDEMÆSSIGE BEREGNINGER FOR ANVENDELSE AF FYLD I LEDNINGSGRAVE; Prognoser for ledningsanlæg; Andre forudsætninger for beregningen; Anvendt mængde i en rørgrav; Beregninger af fyldmængder; Mængdeberegning for materiale til udjævning og omkringfyldning; Beregning og mængder; PRAKTISK GENNEMFØRELSE; Laboratorieundersøgelser; Formålet med undersøgelserne; Udførte forsøg; Vurderinger; Etablering af prøvefelt; Prøvefeltets opbygning; Arbejdets udførelse; Kontrol af prøvefelt; TV inspektion af kloakledninger; Faldmålinger på ledninger; Fremtidige undersøgelserLæs publikation