Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1993

Affaldsstrømmene i Danmark

01-01-1993AFFALDSFLOWETS STRUKTUR; Definitioner; Beskrivelse af affaldsflow'et; AFFALDSMÆNGDER; Datakilder; Usikkerhed på datakilder; Metode; Dagrenovation; Storskrald; Haveaffald; Handels- og kontoraffald; Industriaffald; Bygge- og anlægsaffald; Affald fra energifremstilling; Slam fra rensningsanlæg; Restprodukter fra affaldsforbrænding; Kompost m. v.; MATERIALEFRAKTIONERLæs publikation