Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/1993

Acceptkriterier for termisk renset og ekstraktionsrenset jord

01-01-1993

TERMISK RENSNING OG EKSTRAKTIONSRENSNING AF JORD I DANMARK; Principper for termisk rensning og ekstraktionsrensning; Etablerede rensningsanlæg i Danmark; RESTINDHOLD AF FORURENENDE STOFFER I RENSET JORD; Stofkoncentrationer i relation til analyseteknik; Restindhold i jord renset på danske anlæg; Udenlandske erfaringer; VURDERING AF RENSNINGSMETODER; Rensningsmetodernes effektivitet; Rensningsmetodernes betydning for dannelse af nye forureningskomponenter; Mobilitet af forureningskomponenter i renset jord; Biotilgængelighed af stoffer; INDLEDENDE HUMANTOKSIKOLOGISK VURDERING; Udvælgelse af enkeltstoffer; INDLEDENDE ØKOTOKSIKOLOGISK VURDERING; Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier; Prioritering af stoffer; BILAG; Oversigt over restforureninger i henholdsvis termisk renset og ekstraktionsrenset jord i henhold til udenlandske undersøgelser

Læs publikation