Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/1993

Acceptkriterier for termisk renset og ekstraktionsrenset jord

Fase 3

01-01-1993

PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF ACEPTKRITERIER; Acceptkriterier for fri anvendelse; Acceptkriterier for begrænset anvendelse; VURDERING AF STOFINDHOLD I JORD; HUMANTOKSIKOLOGISKE JORDKVALITETSKRITERIER; ØKOTOKSIKOLOGISKE JORDKVALITETSKRITERIER; UDVASKNING AF GRUNDVAND; Udvaskning af organiske stoffer; Udvaskning af tungmetaller; UDVASKNING AF OVERFLADEVAND; FORSLAG TIL ACCEPTKRITERIER; Forslag til jordkvalitetskriterier; Forslag til acceptkriterier for fri anvendelse; Forslag til acceptkriterier for begrænset anvendelse; FORSLAG TIL KONTROLANALYSER; KONKLUSION; Tilgængelighed af stofindhold i jord; Forslag til acceptkriterier; Forslag til kontrolanalyser

Læs publikation