Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Jernudvaskning ved dræning af arealer med jern i grundvand

  Publiceret 20-01-1993

  Jernudledningen med drænvand fra nydrænede arealer med jernholdigt grundvand afhænger bl. a. af hydrogeologien

 • Miljøtilsyn 1991

  Publiceret 13-01-1993

  Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1991

 • Vejles affaldssystem

  Publiceret 07-01-1993

  Vejle kommune har indført et nyt affaldssystem baseret på genanvendelse

 • Bekæmpelsesmiddelstatistik

  Publiceret 04-01-1993

  Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversi

 • Forfældning af spildevand ved kvælstoffjernelse

  Publiceret 04-01-1993

  Rapporten gennemgår proceskombinationen forfældning af spildevand i forbindelse med biologisk kvælstoffjernelse

 • Metode til måling af tungmetaller i slam

  Publiceret 04-01-1993

  Med anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål er der behov for en hurtig, pålidelig og billig analysemetode til måling af tungmetaller i slam

 • Okkerbelastning af jyske vandløb

  Publiceret 04-01-1993

  Okkerbelastningen af de vigtigste jyske vandløb er blevet undersøgt i perioden 1989-90

 • Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven

  Publiceret 04-01-1993

  Vejledningen er udarbejdet i henhold til lovens § 73, hvorefter miljøministeren fastsætter nærmere regler vedrørende tilsynsmyndighedens udøvelse af t

 • Affaldsstrømmene i Danmark

  Publiceret 01-01-1993

  AFFALDSFLOWETS STRUKTUR; Definitioner; Beskrivelse af affaldsflow'et; AFFALDSMÆNGDER; Datakilder; Usikkerhed på datakilder; Metode; Dagrenovation; Sto

 • Anvendelse af nedknust tegl og beton som fyld i ledningsgrave

  Publiceret 01-01-1993

  Resultater fra laboratorieforsøg; Resultater fra fuldskalaforsøg; Mængder for anvendelse af knust materiale i ledningsgrave; Materiel; NORMKRAV TIL FY

Søg i arkivet