Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 44, 1993

Vinterdrift af renseanlæg med kvælstoffjernelse

26-02-1993Rapporten er til brug for identifikation og afhjælpning af vinterdriftproblemer knyttet til anlæggenes biologiske processer. Formålet er at give ideer til og vejledning i at drive renseanlæg, således at problemer undgås eller begrænses mest muligt.Læs publikation