Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 48, 1993

Uvedkommende vand i afløbssystemer

05-02-1993

Rapporten gennemgår årsager til uvedkommende vand samt betydningen heraf for afløbssystemer, renseanlæg og recipient. Der gives endvidere vejledning i opstilling af en vandbalance for afløbssystemet og gennemførelse af undersøgelser vedrørende uvedkommende vand.

Læs publikation