Havforskning fra Miljøstyrelsen, 18, 1993

Sedimentation og resuspension i Århus Bugt

12-02-1993En multisedimentfælde placeret 1,5 m over bunden giver mulighed for at skelne mellem enkelte resuspensionshændelser. De fremkomne tidsserier frå Århus Bugt viser en tydelig kobling mellem de målte strømhastigheder og sedimentationen. Den primære sedimentation fra overfladevandet svarende til 3-15 mol kulstof pr. kvadratmeter pr. år kan derved estimeres mere nøjagtigt end hidtil. Fluxen af resuspenderet materiale er 10-20 gange større. Den dybde, hvortil sediment kan eroderes, er dog ringe.Læs publikation