Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 49, 1993

Lokal rensning af regnvand

05-02-1993

Rapporten udpeger mulige metoder til rensning af regnvandsbetingede udløb fra byer. De mest velegnede af disse metoder gennemarbejdes og videreudvikles med henblik på opstilling af retningslinjer for dimensionering af anlæggene, udarbejdelse af omkostningsoverslag og vurdering af effekt i relation til den samlede regnvandsbelastning.

Læs publikation