Miljønyt, 6, 1993

Håndbog i genanvendelse

11-02-1993I takt med stigende genanvendelse udvikles også materiel, indsamlingsordninger og affaldssystemer. Valgmulighederne bliver større, alternativerne flere. Udsendelse af "Håndbog i genanvendelse" har til hensigt at støtte kommunerne i bestræbelserne på at nå de fastsatte genanvendelsesmål.Læs publikation