Havforskning fra Miljøstyrelsen, 19, 1993

Emission af NH3, NOx, SO2 og NMVOC til atmosfæren i Danmark

12-02-1993For at kunne beregne atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser i de indre danske farvande er der brug for information om udslip af relevante stoffer til atmosfæren i et regelmæssigt gitternet. Rapporten beskriver den geografiske fordeling af udslip af ammoniak, kvælstofoxider, svovldioxid og non-methankulbrinter for Danmark og resten af Europa, således at denne kan indgå i atmosfæriske transportmodeller for at beregne atmosfærisk nedfald.Læs publikation