Havforskning fra Miljøstyrelsen, 12, 1993

Effekter af iltsvind og tungmetaller på marine bunddyr

12-02-1993Samtidig med forøgede iltsvindshændelser i de danske farvande i de sidste årtier er tungmetalkoncentrationerne steget. Undersøgelser viser, at effekterne på bunddyr ikke kan betragtes som isolerede fænomener, men at de skal vurderes i sammenhæng med andre faktorer, som bør inddrages i toksicitetstests. Disse omfatter organismernes tilpasningsevner og -tilstande og vekselvirkninger med andre naturlige og menneskeskabte stressfaktorer.Læs publikation