Analyse af hydrografiske data fra det sydlige Kattegat

26-02-1993Bøjeprojektets formål var at beskrive den tidslige og stedlige variation af plankton set i lyset af de hydrografiske forhold. Undersøgelserne foregik ved en bøje ca. 20 km nordvest for Gilleleje. Som et led i bøjeprojektet er gennemført en række hydrografiske undersøgelser ved bøjen. Denne rapport beskriver resultater af kontinuerte registreringer og skibsbaserede målinger af hydrografiske parametre ved bøjen i sommeren 1990.Læs publikation