Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1993

Vandmiljøplanens overvågningsprogram 1993-1997

03-12-1993Vandmiljøplanens overvågningsprogram har til formål at eftervise effekten af de reguleringer og investeringer, der er konsekvens af vandmiljøplanen. Gennem en systematisk indsamling af data opgøres næringsstofbelastningen fra forskellige kilder til grundvand, vandløb, søer og havområderne, og der foretages en vurdering af vandkvaliteten i de forskellige dele af vandets kredsløb. Denne rapport beskriver indhold og omfang af overvågningsprogrammet i perioden 1. januar 1993 til 31. december 1997Læs publikation