Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1993

Udarbejdelse af kommunale miljøhandlingsplaner

17-12-1993

Vejledningen er tænkt som et arbejdsredskab for kommuner med interesse for at udarbejde en miljøhandlingsplan, omfattende dels en samlet oversigt over kommunens opgaver og besluttede aktiviteter på miljøområdet, dels en prioriteret strategi for arbejdets udførelse. Der har ved udformningen af vejledningen været lagt vægt på, at kommunerne selv, d.v.s. uden brug af ekstern bistand, skulle være i stand til at udarbejde en miljøhandlingsplan ved hjælp af vejledningen. Dette skulle gælde også for de mindste kommuner.

Læs publikation