Miljøprojekt, 237, 1993

PVC-holdige produkter i den grafiske branche

03-12-1993På grund af de miljømæssige konsekvenser ved brug af PVC - især i forbindelse med affaldsbortskaffelsen - er der interesse for at substituere PVC med andre, mindre miljøbelastende materialer. Rapporten beskriver de væsentlige dele af den grafiske branche, som anvender PVC, samt de forskellige områder, hvor substitution umiddelbart er mulig henholdsvis ikke mulig. Endvidere vurderes de tekniske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved substitution. Rapporten kan bruges som håndbog for især den grafiske industri.Læs publikation