Havforskning fra Miljøstyrelsen, 25, 1993

Præsentationer ved det 7. danske havforskermøde

17-12-1993På det 7. danske havforskermøde var hovedvægten i programmet lagt på præsentationer af forskningsresultater vedr. hydrografiske forhold, processer i sedimenter, kobling mellem det overliggende vand og bunden, biologisk struktur og omsætning af næringssalte i såvel kystnære områder som på åbent hav samt marin fysiologi. Generelle forhold vedr. forvaltning og overvågning af det marine miljø, især i forbindelse med anlægsopgaverne i Storebælt og Øresund, blev også præsenteret.Læs publikation