Miljøprojekt, 244, 1993

Miljøvurderinger og substitutionsovervejelser

17-12-1993Projektets formål har været at udvikle og afprøve en registerbaseret model, der kan anvendes i forbindelse med miljøvurderinger og substitutionsovervejelser. Som datakilder anvendtes oplysninger fra Produktregistret kombineret med miljøregisterdata for kemiske stoffer og 4 produktgrupper blev afprøvet. Den største begrænsning ved anvendelsen af metoden var manglende data. Inddrages yderligere datakilder, vil modellens værdi forøges.Læs publikation