Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1993

Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler

17-12-1993Vejledningen omhandler de regler, der gælder for mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 1993 om bekæmpelsesmidler. Der er især lagt vægt på anvisninger om, hvilke oplysninger en ansøgning om godkendelse skal indeholde.Læs publikation