Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1993

Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m. v.

17-12-1993Rammerne for bl. a. opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m. v. er angivet i "husdyrgødningsbekendtgørelsen" (Bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m. v.). Formålet med bekendtgørelsen er at sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering af husdyrgødningen og sikre omboende mod væsentlige gener fra dyrehold. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at sikre en ensartet håndhævelse af reglerne i kommunerne.Læs publikation