Havforskning fra Miljøstyrelsen, 27, 1993

Bundfaunaens betydning for bundlevende fisk i det sydlige Kattegat

03-12-1993Undersøgelsen af bundfaunaen og dennes betydning for bundlevende fisk, som rødspætter og isinger, er baseret på analyser af feltdata: bundprøver og maveindhold af isinger og rødspætter. Der er især lagt vægt på den bundfauna, der har betydning som fiskeføde. Den tilgængelige fødemængde og den daglige/årlige konsumption er beregnet og sammenstillet. Fiskesygdomme er registreret og sammenstillet med iltindholdet ved bunden.Læs publikation