Miljøprojekt, 222, 1993

Rensning og recirkulering af industrivaskerivand

16-08-1993Der er foretaget pilotforsøg med rensning og fældning efter 3 forskellige metoder for at afprøve effektiviteten og mulighederne for efterfølgende at recirkulere det rensede vand til vaskeprocesserne i vaskeriet. Rensningsmæssigt har det været muligt at genbruge op til 80% af vaskeriets vand.Læs publikation