Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 2, 1993

Pesticiders utilsigtede effekter på meldug og bladlus

16-08-1993Projektet belyser, om anvendelsen af herbicider og vækstregulatorer har utilsigtede effekter på forekomsten af meldug og bladlus i kornafgrøder. Herbicidet isoproturon forøgede opformeringen af meldug betydeligt, men forøgede opformeringen af bladlus i mindre omfang. Vækstregulatoren ethephon forøgede opformeringen af bladlus, men påvirkede ikke meldug. De fundne utilsigtede pesticideffekter er således ikke entydige og afhænger af både pesticid og skadegører.Læs publikation