Miljøprojekt, 218, 1993

Miljøvurdering af fotokemikalier

24-08-1993I Danmark forbruges årligt ca. 4000 t ufortyndede fotokemikalier. Forbruget af de forskellige procesbade og indholdsstofferne i disse er estimeret, og der er opstillet massestrømme for sølv, fixer og fremkalder. Miljørelevante data er indsamlet og miljøfarlighed vurderet for mere end 70 indholdsstoffer. Det skønnes, at 19 stoffer bør miljøklassificeres, og at et lille antal stoffer har så toksiske egenskaber og forbruget er så stort, at de bør substitueres med mindre miljøbelastende stoffer.Læs publikation