Havforskning fra Miljøstyrelsen, 24, 1993

Beskrivelse af atmosfærekemiske processer

01-08-1993I atmosfæren omdannes frigivne gasser til partikler eller andre gasser ved kemiske reaktioner. Kvælstofforbindelser indgår i komplekse kemiske reaktioner, som for at kunne beskrives på en realistisk måde i atmosfæriske transportmodeller fører til, at en anden ordens kemiske system må løses matematisk. Rapporten giver en meget kortfattet beskrivelse af kvælstofkemien i atmosfæren, og en gennemgang af hvordan denne kemi er beskrevet i modellerne, som er anvendt og udviklet i Hav90-projektet.Læs publikation