Miljøprojekt, 223, 1993

Benzin- og dieselolieforurenede grunde

16-08-1993Med udgangspunkt i den tilgængelige viden om den kemiske sammensætning af dieselolie- og benzinprodukter og efter en indledende toksikologisk screening udpeges en række stoffer som de mest relevante og følsomme i forbindelse med dieselolie- og benzinforurenede grunde. På baggrund af humantoksikologiske vurderinger gives forslag til kvalitetskriterier i form af en række kravværdier til disse stoffer. Økotoksikologiske vurderinger er ikke inddraget.Læs publikation