Miljøprojekt, 213, 1993

Forbrug af og forurening med cadmium

27-04-1993Forbruget af cadmium i det danske samfund er opgjort til 51 tons i 1990, hvilket svarer til omkring en halvering i forhold til forbruget i 1977/78. Især anvendelsen af cadmium i plast er faldet betydeligt på grund af det danske forbud fra 1984. Til gengæld er forbruget af cadmium til batterier steget eksponentielt. En cadmiumbalance for Danmark viser, at der fortsat finder en cadmiumophobning sted på knap 7 tons i 1990.Læs publikation