Miljøprojekt, 214, 1993

3-delt indsamlingssystem for dagrenovation

27-04-1993Rapporten beskriver et forsøg med 3-delt indsamling af dagrenovation. Husstandene har opdelt affaldet i en materialegenanvendelig fraktion og en organisk/restfraktion opsamlet i dobbeltbeholder. Indsamlingssystemet og behandlingsanlæggene er beskrevet, og mængder fordelt på fraktioner vises for forsøgsperioden på 18 måneder. Rapporten omhandler desuden affaldsanalyser, målinger af rumvægte og brugernes holdninger. Arbejdsmiljøforhold ved indsamling er undersøgt og vurderet.Læs publikation