Miljøprojekt, 200, 1992

Vandfugle og søers miljøtilstand

04-09-1992Rapporten giver en oversigt over danske vandfugle og deres krav til levestedet. På denne baggrund belyses vandfuglenes egnethed som indikatorer for miljøtilstanden i søer. På grundlag af den eksisterende viden om forekomster af vandfugle i danske søtyper præsenteres et forslag til metode for anvendelse af vandfugle i overvågningen af søers vandmiljø. Et arbejdsprogram opbygget i flere niveauer kan uden videre benyttes som anvisning og indgå i en rutinemæssig miljøovervågning.Læs publikation