Miljøprojekt, 201, 1992

Ozonlagsnedbrydende stoffer - forbrug i 1991

Miljøprojekt, 794, 2003

04-09-1992Bruttoforbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer i Danmark er kortlagt for 1991, og der er foretaget en opgørelse af forbrugets fordeling på anvendelsesområderne. Bruttoforbruget af CFC er reduceret med ca. 35 % fra 1990 til 1991, mens bruttoforbruget af haloner og 1,1,1-trikloretan er steget med ca. 30 % i samme periode. Det samlede forbrug af HCFC er steget ca. 10 %. Det samlede ODP-vægtede forbrug er i 1991 faldet med ca. 20 % i forhold til året før.Læs publikation