Vejledning fra Miljøstyrelsen, 9/1992; Environmental guidelines, 9/1992

Industrial Air Pollution Control Guidelines

04-09-1992

Vejledningen indeholder grænseværdier til brug ved behandling af sager om luftforurening fra industrivirksomheder samt metoder til skorstensberegninger.

Læs publikation