Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1992

Genanvendelsesrådets årsberetning 1991

10-09-1992Genanvendelsesrådet har i 1991 behandlet 121 ansøgninger om tilskud til genanvendelses- og 146 til renere teknologiprojekter. Ca. 94,3 mio kr. er bevilget til 97 genanvendelses- og ca. 90,2 mio kr. til 85 renere teknologiprojekter. Projekterne omfatter undersøgelses-, udviklings- og informationsprojekter, etablering af indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg samt projekter inden for stoffer, materialer og produkter, levnedsmiddel-, jern- og metalindustrien. I beretningen findes datablade over projekter afsluttet i 1991.Læs publikation