Miljøprojekt, 202, 1992

Genanvendelse kontra forbrænding af mælkekartoner

09-09-1992Affaldsmængden fra 1 års forbrug af mælk i 1-liters kartoner svarer til godt 14000 tons. Projektet indeholder vurderinger af ressourceforbrug, arbejdsmiljø, hygiejne, virksomheds- og samfundsøkonomi samt emissioner til det ydre miljø ved indsamling af brugte mælekartoner. 5 forskellige indsamlingssystemer vurderes og sammenlignes med traditionel borskaffelse som forbrænding og deponering. Oparbejdning af de indsamlede kartoner og produktion på basis af disse er kun vurderet i begrænset omfang.Læs publikation