Betænkning fra Miljøstyrelsen, 2/1992

Værditabsudvalgets betænkning

15-10-1992Værditabsudvalget har behandlet det problem, at boligejere bliver stavnsbundet eller ruineret, fordi deres grund taber voldsomt i værdi, når det opdages, at den er forurenet. Udvalget foreslår et offentligt sikkerhedsnet for de uheldige boligejere, men dog med en selvrisiko op til 60000 kr.Læs publikation