Miljøprojekt, 203, 1992

Risikoscreening ved nyttiggørelse og deponering af slagger

02-10-1992Ved sammenstilling af data om sporelementernes og saltenes udvaskelighed med kritiske koncentrationsniveauer i drikkevand og marine recipienter er der foretaget en relativ vurdering (risikoscreening) af sporeelementernes miljøfarlighed i slagger fra affaldsforbrænding. Risikoscreeningen er foretaget for 3 anvendelses-/deponeringssituationer med henblik på at vurdere den nuværende praksis for slaggeanvendelse : Stabiliseringsmateriale ved byggeri og i veje, marin opfyldning (f. eks. i havne) samt kystnær deponering.Læs publikation