Miljøprojekt, 189, 1992

Renere teknologi ved fremstilling af støberikærner

27-10-1992I rapporten beskrives fremstilling af støbekærner bundet sammen med vandglaspulver (natriumsilikat) og vand. Kærnerne hærdes ved gennemblæsning med varm luft. Fremstilling, udstøbning og udslagning af vandglaspulverkærner (VGP) giver ikke miljømæssige problemer. Ved evt. sværtning af kærnerne kan dog endnu kun anvendes sprit. VGP-processen er økonomisk attraktiv og delvis teknisk acceptabel med nærliggende muligheder for forbedringer. Metoden skønnes p. t. egnet til fremstilling af kærner med ukompliceret geometri.Læs publikation