Havforskning fra Miljøstyrelsen, 14, 1992

Partikulære næringsstoffluxe i Vejle Fjord og Århus Bugt

14-10-1992I denne undersøgelse er der sket en kvantitativ beskrivelse af de partikulære næringsstoffluxe i Vejle Fjord og Århus Bugt målt med sedimentationsfælder, lysdæmpningsmålere og Pb-210 datering. Der er udviklet en metode til at separere fluxene af henholdsvis primært og sekundært sediment. Mekanismerne, der er ansvarlige for resuspensionshændelser, er identificeret, og mineraliseringen af organisk stof i det benthiske blandingslag i havbunden og det deraf følgende iltforbrug er fundet.Læs publikation