Havforskning fra Miljøstyrelsen, 15, 1992

Havbundens svovl-, jern- og mangankredsløb i Århus Bugt

14-10-1992På baggrund af en årstidsundersøgelse i Århus Bugt diskuterer rapporten samspillet mellem svovl-, jern- og mangankredsløbene i havbunden med focus på reduktions- og oxidationsraterne. Disse resultater sammenlignes med observationer over dybdeudbredelsen langs 2 transekter i henholdsvis Kattegat og Skagerrak. Berigelseskulturer med svovl- og thiosulfatdisproportionerende bakterier diskuteres, og der præsenteres en metode til bestemmelse af sedimentets bufferkapacitet mod svovlbrinteudslip.Læs publikation