Havforskning fra Miljøstyrelsen, 16, 1992

Havbundens kvælstofomsætning i Århus Bugt

14-10-1992Denne undersøgelse af kvælstofomsætningen i sedimentet på station 6 i Århus Bugt omfatter et sæsonstudium af de enkelte processer i kvælstofkredsløbet. På baggrund af ratemålinger og måling af relevante puljestørrelser i sedimentet er der opstillet en deskriptiv model til belysning af de enkelte processers betydning af forskellige årstider. Der er endvidere foretaget en grundig udredning af, hvilke faktorer der regulerer processerne i kvælstofkredsløbet.Læs publikation