Miljøprojekt, 197, 1992

Grønne indkøb i amter og kommuner

02-10-1992

Rapporten beskriver eksisterende initiativer og erfaringer med inddragelse af miljøhensyn ved indkøb i en række kommuner og amter. Desuden giver rapporten et bud på, hvilke redskaber og aktiviteter der kan fremme en kommunal- og amtskommunal, grøn indkøbspolitik.

Læs publikation