Vejledning fra Miljøstyrelsen, 10/1992

Ændring af vandløbslovens § 69 om bræmmer

01-10-1992

Vejledningen omhandler en ændring af § 69 - om bræmmer - i lov om vandløb, lov nr. 302 af 9. juni 1982, som det fremgår af bekendtgørelse af lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.

Læs publikation