Vejledning fra Miljøstyrelsen, 11/1992

Tilsyn med de ydre miljøforhold i den grafiske branche

19-11-1992Vejledningen er udarbejdet til hjælp for myndighedernes tilsyn med grafiske virksomheders ydre miljøforhold og til orientering for branchens virksomheder om de forhold, som myndigheden især vil være opmærksom på under tilsynet. Vejledningen kan desuden anvendes af branchens virksomheder og godkendelsesmyndigheden som indgangsvinkel ved udarbejdelse af ansøgning/godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 samt ved revision af eksisterende godkendelser.Læs publikation