Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 39, 1992

Spildevandsrensning med flydende filtre

09-11-1992På Nyborg renseanlæg er gennemført et 9 måneders pilotforsøg med spildevandsrensning i flydende filtre. Forsøget viste en god fjernelse af organisk stof (BOD) og suspenderet stof. For kvælstof var der tale om fuld nitrifikation ved belastning både med urenset spildevand, mekanisk renset spildevand og spildevand tilsat metanol. Desuden viste forsøget, at der blev opnået denitrifikation på 30-70 % uden metanoltilsætning og 50-80 % med metanoltilsætning.Læs publikation