Havforskning fra Miljøstyrelsen, 10, 1992

Planktondynamik og stofomsætning i Kattegat

09-11-1992Plankton i det sydlige Kattegat beskrives med hensyn til sammensætning gennem tid og rum og hydrografiske forhold, primærproduktion, kvælstof- og fosforkredsløb og nedsynkning af dødt, organisk materiale. Vigtigste resultater er opdagelsen af en betydelig primærproduktion i skillefladen i hele sommerhalvåret, forholdsvis konstant nedsynkning af partikulært, organisk materiale i hele vækstsæsonen, og at kvælstofrigt, organisk materiale omsættes relativt hurtigere i vandmasserne end mere kvælstoffattigt materiale.Læs publikation