Havforskning fra Miljøstyrelsen, 11, 1992

Plankton i de indre danske farvande

Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land

09-11-1992Bøjeprojektets formål var at beskrive den tidslige og stedlige biodiversitet i Kattegat med henblik på alger og heterotrofe protister. Undersøgelserne i lys- og elektronmikroskop af levende, friskt indsamlet og dyrket materiale samt fikserede netplankton- og vandprøver har ført til registrering af ca. 400 forskellige arter, hvoraf ca. 50 er nye for videnskaben. Rapporten kan bl. a. anvendes ved fremtidige undersøgelser af den planktoniske diversitet i Kattegat med henblik på at belyse eventuelle ændringer.Læs publikation