Havforskning fra Miljøstyrelsen, 13, 1992

Nedbørforhold over Kattegat

09-11-1992Formålet var at levere data til atmosfæriske transportmodeller anvendt på DMU til beregning af våddeponeret næringsstofmængde over Kattegat. Der blev beregnet : 1) nedbørforhold mellem Kattegat og Jylland, 2) nedbørens dækningsgrad og varighed ud fra radardata, da næringsstofmængde fjernet med nedbør afhænger af nedbørsmængde, dækningsgrad og varighed, 3) skytophøjde og -temperatur ud fra satellitdata, da man med disse parametre kan bestemme det maksimale volumen, hvori væskereaktioner kan foregå.Læs publikation